Poniżej znajdują się linki do aktów prawnych regulujących wysokość taksy notarialnej, podatków pobieranych przez notariusza oraz opłat sądowych w przypadku zamieszczenia w akcie notarialnym wniosku wieczystoksięgowego. Indywidualne wyliczenie kosztów możliwe jest w siedzibie kancelarii, telefonicznie oraz mailowo.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie – notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000237&type=2

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn notariusz jest płatnikiem podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. Notariusz zobowiązany jest pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego.

isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19830450207&type=3

Zgodnie z art. 10 ust 2 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego i obowiązany jest uzależnić dokonanie czynności od uprzedniego zapłacenia podatku.

isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20000860959&type=3

Notariusz pobiera opłatę sądową od wniosków o wpis do księgi wieczystej, zamieszczanych w aktach notarialnych.

isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20051671398&type=3